ประชาสัมพันธ์
ขณะนี้ระบบสามารถใช้ได้แล้ว  กรุณาอ่านวิธีการใช้งานก่อน   โดยคลิกที่เมนู   วิธีใช้งาน  
 
สร้างคำขอเลขที่คำสั่งโรงเรียน

ใช้สำหรับออกเลขที่คำสั่ง  เพื่อมอบหมายงานต่างๆ    คลิกที่นี่
 
คำสั่งโรงเรียน

ตรวจสอบเลขที่คำสั่ง  คลิกที่นี่ .
 
สร้างคำขอเลขที่หนังสือส่ง
ใช้สำหรับออกเลขหนังสือออกภายนอกสถานศึกษา  
คลิกที่นี่
 
เลขที่หนังสือส่ง (ภายนอก)

ตรวจสอบเลขที่หนังสือส่ง  คลิกที่นี่
 
สร้างคำขอเลขที่บันทึกข้อความ

ใช้สำหรับออกเลขหนังสือภายในสถานศึกษา  คลิกที่นี่ 
 
เลขที่บันทึกข้อความ (ภายใน)

ตรวจสอบเลขที่บันทึกข้อความ  คลิกที่นี่
 
กรอกข้อมูลต่าง ๆ


รายงานจำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนปีต่างๆ

รายงานจำนวนบุคลากร  รายวัน

รายละเอียดและข้อมูลทั่วไป

 
Facebook Fanpage
 
Weather Report
 
จำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2559  
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์


 
ประกาศรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2560   โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์- ประกาศรับนักเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์  ปี 2560 
ประกาศสอบราคา  จัดซื้อจัดจ้าง  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์


 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
 
วิดีโอบทรำลึกคุณแผ่นดิน

 
บทรำลึกคุณแผ่นดิน
 
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
 
Visitors
 
Clock
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
สารบรรณอิเล็กนิกส์ สพฐ.


 
E-mes
.
 
แบบสอบถาม
 
Gold Price
 
Oil Price (PTT)